मानेवाडी ता. मंगळवेढा येथील ग्रामदैवत श्री मानेबाबा या देवस्थानास तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यातून 'क' वर्गाचा दर्जा मिळवून दिल्याबद्दल श्री संत दामाजी सहकारी कारखान्याचे चेअरमन मा.श्री.समाधान दादा अवताडे यांचे जाहिर आभार - Pantnagari Times

Breaking News

Thursday, March 14, 2019

मानेवाडी ता. मंगळवेढा येथील ग्रामदैवत श्री मानेबाबा या देवस्थानास तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यातून 'क' वर्गाचा दर्जा मिळवून दिल्याबद्दल श्री संत दामाजी सहकारी कारखान्याचे चेअरमन मा.श्री.समाधान दादा अवताडे यांचे जाहिर आभार मानेवाडी ता. मंगळवेढा येथील ग्रामदैवत श्री मानेबाबा या देवस्थानास तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यातून 'क' वर्गाचा दर्जा मिळवून दिल्याबद्दल श्री संत दामाजी सहकारी कारखान्याचे चेअरमन मा.श्री.समाधान दादा अवताडे यांचे जाहिर आभार.......


Pages